Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /mnt/data/www/ultimateforexeducation.com/wp-content/themes/multipurpose-portfolio/functions.php on line 214
Nền kinh tế toàn cầu chứng kiến sự phục hồi hình chữ V - Ultimate Forex Education
Ultimate Forex Education Bài viết Forex Nền kinh tế toàn cầu chứng kiến sự phục hồi hình chữ V

Nền kinh tế toàn cầu chứng kiến sự phục hồi hình chữ V

Có thể nói gì về nền kinh tế toàn cầu, để thấy trước sự phục hồi hình chữ V và có thể nói gì về nền kinh tế toàn cầu để có một lịch sử và chỉ có một lịch sử thứ hai? Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là rất kịp thời; những ngày này, nền kinh tế được chia thành ba lĩnh vực:

Kinh doanh xuất khẩu (commons toàn cầu) Xu hướng chính hiện nay là nền kinh tế toàn cầu được chia thành ba khu vực; một phần là đặc khu kinh tế trong khi phần còn lại là nền kinh tế toàn cầu. Thuật ngữ phục hồi hình chữ v đã được đặt ra bởi các nhà kinh tế, những người hy vọng sẽ thiết lập nền kinh tế toàn cầu thành hình chữ V và trên thực tế đây là khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Người ta đã thấy rằng nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn nghiêm trọng và đây là lý do cho sự tăng trưởng của một vài quốc gia trên thế giới so với các quốc gia khác. Người ta đã thấy rằng những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh trong vài năm qua là những người trải qua các cuộc khủng hoảng lớn hơn. Ngoại trừ một số quốc gia được phép trở thành các thực thể kinh tế độc lập mạnh mẽ, tất cả các nước phát triển đều bị tụt hậu về kinh tế.

Do đó, người ta nên giải thích nền kinh tế toàn cầu để có con dao hai lưỡi bởi vì có thể thấy rằng một sự tăng trưởng lớn của một số quốc gia đã xảy ra do sự độc lập kinh tế của họ. Nhưng có một loại quốc gia khác đã mất một thời gian dài để đạt được điều tương tự. Tuy nhiên, những quốc gia này chưa bao giờ được coi là một thực thể kinh tế mạnh mẽ, ít nhất đây là những gì nghiên cứu mới nhất cho thấy. Chúng được phân thành hai loại:

Một nhóm là các quốc gia đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức; nhóm các quốc gia này là những quốc gia sở hữu đa số người dân và do đó rất có số lượng. Người ta cũng quan sát thấy rằng dân số làm việc của các quốc gia này ở mức trung bình rất thấp vì họ không có nhân lực.

Các nhóm quốc gia khác cần được định hướng để tiến bộ nhanh hơn để dẫn đầu trong nền kinh tế toàn cầu. Họ chỉ có thể đạt được thành công vì họ rất đa dạng. Ngoài ra còn có một số quốc gia là những nền kinh tế độc lập mạnh mẽ; đây là những người được coi là hình chữ V vì những nỗ lực hợp tác toàn cầu của họ.

Các nhà kinh tế trong quá khứ gần đây đã thành công trong việc làm cho nền kinh tế toàn cầu có sự phục hồi hình chữ V. Trong quá khứ gần đây, người ta đã nhận thấy rằng lĩnh vực tài chính của các quốc gia này cần phải được tăng cường. Điều này có nghĩa là lĩnh vực tài chính có phần trì trệ. Theo những lý thuyết này, sự tăng trưởng của các quốc gia này là khá cao; vì vậy, nó đã được quan sát thấy rằng họ là những người có thể dẫn đầu trong phục hồi tiếp theo.

  • #