Danh mục: Bài viết Forex

AUD / JPY: Giá hợp nhất trước khi ký kết giai đoạn một

AUD / JPY: Giá hợp nhất trước khi ký kết giai đoạn một

Nhật Bản đã không chỉ bị lung lay bởi Nikkei và FX thấp hơn trong nhiều năm, mà còn đi đầu trong hành động để giải quyết các vấn đề tiền tệ. Tuy nhiên, chính tác động của việc tăng lãi suất của Mỹ đã khuyến khích người Nhật tăng tỷ giá AUD / JPY. […]